Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

Minyatür

Minyatür sanatı, bir olay, bilgi ya da hikâyenin iki boyutlu şekilde kâğıda nakşedilmesiyle yapılan küçük resimlere denmektedir.

Türk-İslam sanatları arasında minyatür sanatı özellikle üç boyutlu resmin İslam inancında tasvip edilmemesinden kaynaklanan tasvir ve hikâye yoksunluğunu, dönemin kimliğini yansıtma bakımından kapatmıştır. Topografik çizimler, tören, şölen ya da düğün gibi konularda minyatürler yapılmıştır.

Minyatür sözcüğü, Orta çağda kırmızı mürekkep yapımında kullanılan Latince minium adıyla bilinen kurşun oksit kelimesinden türemiştir. Bir diğer görüş ise; zamanla Latince'de küçük anlamına gelen "minor" kelimesinin etkisi ile "küçük resim" anlamı kazandığı yönündendir. Kitap resmi sanatı olarak gelişen minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge gibi prensipler gözetilmez; perspektif ve boyutlama yoktur.

Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunan Türk minyatür sanatının en eski örnekleri, Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden önce 8. ve 9. yüzyıla ait Uygur prens ve prensesleri ile Mani ve Uygur rahiplerinin resmedildiği minyatürlerdir. Türk minyatürlerinin kendine özgü bir özelliği, renklerin çoğu kez soyutlama aracı olarak düz, parlak ve gölgelerden arındırılmış olarak kullanılmasıdır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk başlarda minyatür sanatı nakış ya da tasvir adıyla anılmaktaydı; sanatçısına da nakkaş ya da musavvir denilmiş daha sonraki dönemlerde minyatür adı kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki önemli gelişmelerle, Türk minyatür sanatı, İslam ülkelerinde gelişen minyatür sanatından ayrılmıştır. Bu durumun nedenleri arasında ise; o dönem içinde fetihler ve seferler, tahta geçişler, yabancı elçilerin kabulü, bayram kutlamaları gibi önemli tarihi olayların resimlenmesi ve şehnâmecilik adıyla resmi bir görev halini alması bulunmaktadır. Minyatür sanatı, 19. yüzyıldaki Batılılaşma akımına ayak uydurup yavaş yavaş yerini klasik Batı resmine bırakmıştır.

“Minyatür Sanatı” 2020 yılında Azerbaycan, İran, Türkiye ve Özbekistan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmiştir.

Sizler de Minyatür sanatının en nadide örneklerini mağaza sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

İstanbul Sanatları - Minyatür

Sanatçılarımızın yapmış olduğu eserlerden örnekler;

İstanbul Sanatları Çarşısı’nda Minyatür sanatını icra eden sanatçılarımız;

Bedia Ünman
Bedia Ünman, 1944 yılında İstanbul’da doğmuştur. Avrupa Topluluğu Projeleri kapsamında...
Bedia Ünman
Mihrican Naldöven
İstanbul doğumlu olan Mihrihan Naldöven, 1981 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Tarihi kürsüsünde...
Mihrican Naldöven
İffet Koç
Tokat doğumlu olan İffet Koç, çalışma hayatına Darphane ve Damga Matbaası Genel...
İffet Koç
Büşra Taşpınar
Büşra Taşpınar Nebioğlu, 1990 yılında Sakarya’da doğmuştur. 2010 yılında girdiği Mimar Sinan...
Büşra Taşpınar
©2022 - İstanbul Sanatları Çarşısı - Tüm hakları saklıdır.
</code&design> Tukan Ajans
usergift