Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

Sanat Dalları

İstanbul Sanatları Çarşısı bünyesinde; hat, tezhip, ebru, minyatür, çini, katı’, kumaş boyama, kitre bebek, porselen boyama ve Türk el nakışları gibi sanat dalları usta sanatkârlar tarafından icra edilerek, milli sanat ve kültürümüzün yaşatılması konusunda önemli çalışmalara imza atılmaktadır.

Türk – İslâm sanatları binlerce yıllık tarihi süresince çeşitli uygarlıkların kültürel mirasları ile kendi öz değerlerinin sentezinden ortaya çıkmış zengin bir mozaiktir. Bir kısmı İslâm öncesi dönemde bir kısmı ise İslâm’ın etkisiyle yeniden şekillenmiş ve gelişmiştir. Köklerinin bu kadar eskiye dayanıyor olması bu sanatları sosyo-kültürel açıdan önemli kılmaktadır. Öyle ki toplumların sanat duyarlılıklarını en kesin ve açık biçimde bu sanatlarda görmek mümkündür.

Hat
Ebru

Bu sanat dalları Türklerin her dönemde önem verdiği ve üzerine eğildiği bir alandır. Dolayısıyla Osmanlı döneminde de görülmeye devam etmiştir. Buna ek olarak İstanbul kültürü ile İslam medeniyetinin bir araya gelmesi sonucunda oluşturulan eserler, Osmanlı’ya has bir sanat anlayışının oluşmasına sebep olmuştur.

“Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever.” hadis-i şerifinden yola çıkarak oluşturulan “sanat Allah içindir” anlayışı, ortaya konan eserlere sirâyet etmiş; bunun neticesinde madde ve mânâyı bir araya getirip somutlaştıran sanat dalları meydana gelmiştir. Bu sanat dallarının en büyük ilhâm kaynağı ise tek bir taşının Acem mülküne değiştirilmeyeceği, paha biçilemez şehr-i İstanbul’dur. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyet ve sanatlarda gördüğümüz “sembolcü” anlatım, Osmanlı medeniyetinde de sıkça vurgulanarak; sanat eserlerinde “gül” ve “lale” sembolleri sıkça uygulanmıştır.

Kat'ı

Ancak yaşanan bazı toplumsal ve tarihi olaylar neticesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında bazı sanat dallarının icrasının durduğu görülür. Çeşitli kurumlar aracılığıyla bu sanatları yaşatma çabası görülse de bazı sanat dallarının ortadan kalktığı bilinmektedir.

İstanbul Sanatları Çarşısı ise bugüne kadar gelebilmiş sanat dallarının yaşatıldığı önemli yerlerden biridir. Mevcut sanatkârların arasına yenilerinin de eklenmesiyle çeşitlilik kazanan ve dinamikleşen kadrosuyla İstanbul Sanatları Çarşısı sadece bu sanat dallarını yaşatmakla kalmaz. Aynı zamanda sergi, üretim, eğitim, atölye çalışmaları vb. alanlarda gerçekleştireceği faaliyetlerle sanatseverleri de bünyesinde toplar.

Özellikle sanat ve kültürün merkezi olan İstanbul’da icra edilen bu sanat dallarını ve onları ustalıkla icra eden sanatkârları gelin birlikte tanıyalım.

Porselen Boyama
Kitre Bebek
©2022 - İstanbul Sanatları Çarşısı - Tüm hakları saklıdır.
</code&design> Tukan Ajans
usergift