No products in the cart.

Touring and Automobile Club of Turkey

Distance Selling Contract

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI
ÜNVANI                      : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Turistik Teknik Triptik ve Yayın İşletmeleri TTOK İstanbul Sanatları Çarşısı
ADRES                         : Cankurtaran Mah, Kabasakal Cad. No: 7, Fatih, İstanbul
VERGİ DAİRESİ            : Maslak VD / 8150034666
TEL                              : +90 (212) 458 15 15

Web Adresi                : https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/

E-posta                       : elsanatlari@turing.org.tr

ALICI                           :
AD                               :
ADRES                         :
TELEFON                     :
E-POSTA ADRESİ         :

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’NIN, SATICI’ ya ait https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/ internet sitesinden elektronik ortamda verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (KANUN) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (YÖNETMELİK) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/ sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:                           
Ürünün adeti:
Ürünün KDV dahil fiyatı:
Teslimat ulaşım fiyatı:
Ödeme Şekli:

Madde 4- Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura Adresi:                         
Faturadaki Unvan:

Madde 5- Genel Şartlar

18 yaşından küçük kişiler https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/ internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

Satıcı, https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/ internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Alıcı, https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/'den alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. Kanun ve Yönetmelik tüketici haklarının korunması amacına yönelik olup, ticaret amacıyla alım satım yapılması koruma kapsamında değildir.

Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Alıcıya ait kredi kartının, Alıcının rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur.

MADDE 6- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu ...... adresinde ...... adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir. Alıcı’nın Kargosunu teslim alırken kontrol etmesi gerekmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı gönderilerimizde alıcıların, gönderiyi teslim almadan önce kargo poşetinin hasar alıp almadığını kontrol etmesi ve hasar yok ise gönderiyi teslim alması, hasar var ise (yırtık, patlak, delinme ve ıslanma) gönderiyi teslim almayarak, gelen kargo yetkilisine (kurye) muhakkak tutanak tutturması gerektiğini, tutanağı tutulan gönderimize ait hasarın gerekli evraklar tanzim edildikten sonra 45 gün içerinde ödeneceğini ve tutanağı tutulmayan kargo yetkilisinden (kurye) imza karşılığı teslim alınan ve alındıktan sonra ortaya çıkabilecek kayıptan sorumlu olmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

MADDE 7 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 8 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ YA aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ YA ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

Alıcı ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Faturadaki iade bilgileri alanları doldurularak imzalanıp gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Alıcıdan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Alıcıya aittir.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcıya iade edilir.

MADDE 9 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı alıcının siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre alıcıya daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört ) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir.

Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Alıcıya iade eder.

Alıcı, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/ sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin

Madde 15- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

Alıcı ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Faturadaki iade bilgileri alanları doldurularak imzalanıp gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Alıcıdan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Alıcıya aittir.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcıya iade edilir.

MADDE 10 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/ adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 11 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte alıcıya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 - VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte alıcıya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 - ÖDEME PLANI

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI                                                                     

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya e-posta veya +90 (212) 458 15 15 no’lu telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve https://istanbulsanatlaricarsisi.com.tr/ web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ YA teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’YA iade edilir ve 14 (on dört) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Paketin satıcıya gelişi sırasındaki tüm sorumluluk alıcıya aittir.

ALICI; satın almış olduğu mal, ürün veya eserin sanatkarlar tarafından meydana getirilen bir eser olması nedeniyle mesafeli satış sözleşmesinden doğan cayma hakkını kullanamayacağını ve bu hususta bilgilendirildiğini kabul eder.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 15 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Aşağıda sayılan ürünler cayma hakkı kapsamında iade edilemezler.
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

i) Hat, Tezhip, Ebru, Çini, Katı’, Kumaş boyama, Kitre Bebek, Porselen boyama, Karagöz (Deri), Türk El Nakışları gibi sanatkarlar tarafından meydana getirilen eser ve ürünler.

MADDE 16 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Satıcı'nın yerleşim yerindeki mahkemeler yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Turistik Teknik Triptik ve Yayın İşletmeleri TTOK İstanbul Sanatları Çarşısı

Alıcı:

Tarih:

©2022 - Istanbul Handicrafts Center - All rights reserved
Tukan Ajans
usergift