Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

Cedid Mehmed Efendi Medresesi

İstanbul Sanatları Çarşısı, kadim sanatlarımızın yaygınlaşması hususunda önemli bir vazife üstlenir.

İstanbul Sanatları Çarşısı; tarihi Sultanahmet Meydanı’nda Yeşil Ev Oteli’nin yanındaki Cedid Mehmed Efendi Medresesinde yer almaktadır. Ülkemizde, gelenekli sanatlarımızın unutulmaya yüz tuttuğu, mimari mirasımızın da kaderine terk edildiği seksenli yıllarda, kurulduğu 1923’den beri birçok ilke imza atan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, yine bir ilki gerçekleştirmiştir. TTOK tarafından yapılan Yeşil Ev’in restorasyonu sırasında, metruk durumda olan Cedid Mehmed Efendi Medresesi 1987 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanarak restore edilmiş ve klasik üslûpta medrese özelliği bozulmadan gelenekli el sanatlarının tanıtıldığı bir çarşıya dönüştürülmüştür. Her odasında farklı bir sanatın icrâ edildiği İstanbul sanatlarımızın son temsilcileri diyebileceğimiz ustaları da bir araya getiren çarşı, bölgenin kültür ve sanat merkezi olarak ziyaretçilere açılmış olup milli kültürümüzün ve turizmin hizmetine sunulmuştur.

Çarşının Tarihçesi
Çarşının Tarihçesi

Günümüzde maalesef ne Cedid Mehmed Efendi Medresesi ne de bânîsi hakkında kaynaklarda yeterli bilgi mevcut değildir. Medresenin inşa tekniği 18. Yüzyılda yapıldığı izlenimini verse de kitabesinin olmayışı tam tarihlendirmeyi olanaksız kılmaktadır. Banisi olarak söylenen Cedid Mehmed Efendi’nin kim olduğu konusunda Sicil-i Osmanî kayıtlarına bakıldığında, bu isim hakkında bilgiye rastlanmamıştır. Bu nedenle Cedid Mehmed Efendi’nin halktan bir kişi olduğu ve bu medreseyi yaptırdığı sanılmaktadır.

Cedid Mehmet Efendi Medresesi kesme taştan avlulu plan tipindedir. Medreseye Kabasakal Caddesi üzerinde sıralanmış dükkânların arasından girilmekte olup mermer söveli, basit bir girişten sonra beşik tonozlu bir geçitten avluya ulaşılmaktadır. Bu avlu dikdörtgen planlıdır. İçerisinde kime ait olduğu bilinmeyen bir mezar, kuyu ve su haznesi bulunmaktadır. Avlu üç taraftan dokuz sütunun taşıdığı sivri kemerli bir revak ile çevrelenmiştir. Revaklardaki ince ve mermer sütunlar birbirleri ile sivri kemerlerle bağlanmıştır. Bu revakların arkasında 12 adet üzeri kurşun kubbeli medrese hücresi bulunmaktadır. Bu medrese odaları kare planlı olup, birer pencere ve kapı ile avluya açılmaktadır. Cedid Mehmed Efendi Medresesinin Kabasakal Caddesi’nin köşesine rastlayan yerinde, yine kare planlı ve hücrelerden daha büyük bir dershanesi vardır.

Eski kayıtlardan tedrîsat-ı tâliyye (ortaöğretim) kurumu statüsünde olduğu anlaşılan medrese 16 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrîsat Kanunu ile kapatılmış ve böylece medresenin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresine geçmiştir.

Uzun yıllar boş kaldıktan sonra Cedid Mehmed Efendi Medresesinin odaları Vakıflar tarafından kiraya verilmiştir. Zaman içinde evsizlerin kaldığı bir harabe hâline gelen yapı Turing tarafından restore edilerek, o zaman için, unutulmaya yüz tutmuş konumdaki gelenekli sanatlarımızın icrâ edildiği bir çarşı hâline dönüştürülerek İstanbul’a kazandırılmıştır.

İstanbul Sanatları Çarşısı bünyesinde hat, tezhîp, ebrû, çini, kat’ı, kumaş boyama, kitre bebek, porselen boyama ve el işlemeleri sanatkârları hali hazırda eserler üretmektedir. Her biri kendi alanında yetkin olan bu sanatkârlar Turing’in kendilerine tahsîs ettiği hücrelerde sanatlarını icrâ ederek ortaya çıkan birbirinden kıymetli ürünleri sanatseverlerin beğenisine sunmaktadırlar.

İstanbul’un en merkezi noktalarından birinde bulunan İstanbul Sanatları Çarşısı, kadim sanatlarımızın bütün dünyada tanınması ve yaygınlaşması hususunda önemli bir vazife üstlenir. Kültürel kodlarımızı taşıyan bu sanatlarımızı en doğru haliyle geleceğe aktarmak hususunda Turing, üstüne düşeni büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir.

Sanatkârlarımız tarafından üretilen eserler medresenin ön cephesinde yer alan, içten birbirine bağlı, iki dükkânda satışa sunulmaktadır. Sanatseverlerin çarşımızı gezdikten sonra dinlenebilmeleri ve şehrin kaotik atmosferinden sıyrılıp huzurlu vakit geçirebilmeleri için İstanbul Kahvehanesi, yine ön cephede bulunan iki dükkânda ve medresenin iç avlusunda hizmet vermektedir. Turing tarafından basılan kültür kitapları ise İstanbul Kitapçısı'ndan temin edilebilir. Medresenin dershane bölümünde ise Turing Kütüphanesi’nin seçkin eserleri yer almaktadır.

Çarşının Tarihçesi

Restorasyon Öncesi Medrese

Cedid Mehmet Efendi Medresesi
Cedid Mehmet Efendi Medresesi
Cedid Mehmet Efendi Medresesi
Cedid Mehmet Efendi Medresesi
Cedid Mehmet Efendi Medresesi
Cedid Mehmet Efendi Medresesi
Cedid Mehmet Efendi Medresesi
Cedid Mehmet Efendi Medresesi
©2022 - İstanbul Sanatları Çarşısı - Tüm hakları saklıdır.
</code&design> Tukan Ajans
usergift